Rezervacija

Ob neprekinjeni odsotnosti otroka iz vrtca (najmanj en in največ dva meseca) lahko starši s stalnim bivališčem v MOL uveljavljate rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra z izpolnjenim obrazcem, ki ga dobite in oddate pri vzgojiteljici en teden pred odsotnostjo.

 

 Rezervacija

 

V primeru bolezni lahko rezervacijo koristite izven tega termina na podlagi zdravniških potrdil in izpolnjenega obrazca, ki ga pošljete na naslov (Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1 ali na e. pošto: glavna.pisarna@ljubljana.si).

 

 Zdravstvena rezervacija

 

V času rezervacije, ki jo lahko koristite največ 2 meseca letno, znaša plačilo 30% z odločbo določenega plačilnega razreda.